ثبت آگهی شپینو
ثبت آگهی شپینو
شپینو ، شهری پر از ایده های نو

 

شما می توانید از طریق فرم تماس با ما انتقاد یا پیشنهادی یا هر صحبتی برای بهبود عملکرد شپینو دارید با ما در میان بگذارید. 

همچنین می توانید از طریق شماره تلفن های زیر با واحد پشتیبانی و اداری تماس حاصل نمایید.

۰۲۱۴۰۳۳۳۸۵۱ – ۰۲۱۴۰۳۳۳۸۵۳

فرصت های نو در شپینو

همواره همراهتان هستیم. 

این فرم جهت ثبت درخواست شما فراهم شده و فقط توسط کارشناسان تیم شپینو قابل مشاهده است.