شپینو
شپینو
تیبا هاچبک صفر

توضیحات آگهی

خشک میباشد. در تاریخ 25 برج 12 تحویل گرفته شده