شپینو
شپینو
خانه کلنگی105 متر

توضیحات آگهی

برخانه 6
بر کوچه 8
جنوبی
قابلیت تجمیع
3 طبقه قابل سکونت