شپینو
شپینو
ضایعات اهن الومینیوم مس برنج

توضیحات آگهی

خریدار ضایعات در هر تناژ ودر هر منطقه از تهران و حومه