ثبت آگهی شپینو
استراتژی بازاریابی در کرونا

استراتژی های بازاریابی در دوران کرونا

ثبت اگهی ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است. هم تاثیر منفی داشته است هم مثبت. بسیاری از کسب و کار ها برای عدم افت درامد و شکست در کار سعی در تغییر استراتژی های بازاریابی در دوران ویروس کرونا یا کووید 19 را داشته اند. امروزه ویروس کرونا […]