شپینو
پرداخت پول در معامله ی ملک

نحوه ی پرداخت پول و ثمن معامله در معاملات ملکی

اگهی های املاک نحوه ی پرداخت پول و ثمن معامله در معاملات ملکی: می توان گفت معاملات ملک با این که حس خیلی خوبی دارد اما پیچیدگی های خاص خود را دارد. یکی از این پیچیدگی ها، نحوه ی پرداخت پول در معامله ی ملک است که گاهی باعث ایجاد مشکلات حقوقی زیادی می شود. […]