ثبت آگهی شپینو
فروش کارتن بسته بندی

فروش کارتن بسته بندی

اگهی های فروش لوازم منزل ثبت اگهی خرید کارتن بسته بندی بایستی چند لایه باشد تا اسحکام کافی برای حمل وسایل را داشته باشد. از موارد بسیار مهم در خرید کارتن اسباب کشی بایستی به ان توجه کرد. به دلیلی اینکه امروزه امنیت وسایل ئ اثاثیه در طی اسباب کشی اهمیت بالایی دارد .کارتن بسته […]